Vilken är det viktigaste funktionen på en övervakningskamera?

Vilken är det viktigaste funktionen på en övervakningskamera?

Självklart är behoven olika hos olika personer – vilket gör att det inte generellt går att säga vilken funktion på en övervakningskamera som är allra viktigast. Men samtidigt skaffas dessa kameror främst för att skapa säkerhet. Är deat säkerhet mot inbrott, skadegörelse och brand så finns en funktion som väger tyngre än de andra – kopplingen till resterande larmsystem.

Övervakningskamera som kopplas till hemlarm

För att få ut maximal säkerhet från en övervakningskamera behöver den kunna kopplas till ett hemlarm. Det ger därmed följande fördelar:

  • Larmoperatörerna kan agera bättre

Om kameran kan kopplas samman med resterande hemlarm kan även bilder/video från kameran direkt visas upp för larmoperatörerna.

Larmet aktiveras exempelvis genom att ett fönster krossas eller en rörelsedetektor aktiveras. Då aktiveras även läget då video överförs från övervakningskamerorna till larmbolaget. Operatörerna kan se vad som händer och därmed agera på bästa sätt. Ju mer information en operatör har desto bättre beslut kan tas.

  • Operatör kan agera via högtalare

Det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till i val av övervakningskamera. En funktion är att den kan ha en högtalare och mikrofon. Via mikrofonen fångas ljud upp (och inte enbart bild). Med högtalaren kan kommunikation ske genom larmet till de som finns i närheten. En operatör som ser att det sker ett inbrott kan därmed meddela de som gjort inbrottet att ”Polis och väktare är på väg”.

  • Egen övervakning dygnet runt

De flesta mer avancerade kamerorna ger möjlighet till live-stream direkt via en app. Detta alltså oavsett om kameran är kopplad till hemlarmet eller inte.

Ägaren av larmet kan ta fram sin smartphone och se, via appen, vad som händer. Nackdelen att ha två separata system gör att dessa inte kan ta del av varandras fördelar. En person kan ha en app för hemlarmet och en för sin övervakningskamera – utan att dessa interagerar.

Genom att välja en kamera som kan kopplas in på hemlarmet kan allt ske från samma app. En app som ger pushnotiser vid aktivering av larmet samt visar video på vad som händer. Exakt samma information ges samtidigt till larmoperatörerna vilka kan agera på bästa sätt.

Fundera över vad du anser är viktigast i val av kamera – men är det säkerhet som prioriteras bör en kamera väljas som kan kopplas till hemlarmet.